Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Σχέδια παράδοσης στο μεγάλο κεφάλαιο

Παρουσιάστηκαν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο τα αντιλαϊκά νομοσχέδια για τις ενεργειακές αγορές και τους υδρογονάνθρακες

Ενα σαρωτικό κύμα, προκλητικής και βαθιά αντιλαϊκής εκχώρησης στο μεγάλο κεφάλαιο του ορυκτού πλούτου της χώρας και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συνιστούν τα δύο νομοσχέδια που παρουσιάστηκαν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ένα για την αγορά υδρογονανθράκων και το άλλο για την περαιτέρω «απελευθέρωση» ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την υιοθέτηση του λεγόμενου «3ου ενεργειακού πακέτου» της ΕΕ, που αφορά τα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, την καθοριστική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και ορισμένες προσχηματικές ρυθμίσεις για τους καταναλωτές. Παράλληλα, δηλώθηκε ότι προωθούνται και άλλες ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση του λιγνίτη από τρίτους, τη διαχείριση των υδάτων και την «ουσιαστική απελευθέρωση» της αγοράς στα νησιά.
Το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επέλεξε χτες να δημοσιοποιήσει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τα νομοσχέδια. Στη βάση αυτών, το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές αγορές, προβλέπει:
  • «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ), 100% θυγατρική της ΔΕΗ με βάση το μοντέλο «ΙΤΟ» (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς). Σε αντίθεση με το προηγούμενο σχέδιο νόμου, όπου επιτρεπόταν χωρίς όρια η είσοδος ιδιωτών στην εταιρεία, με μοναδική προϋπόθεση τη διασφάλιση του «ελέγχου» του δημοσίου, αυτή τη φορά γίνεται αναφορά σε δυνατότητα μεταβίβασης «μειοψηφικών πακέτων» μετοχών. Η ουσία όμως, δεν ανατρέπεται, καθώς πλέον βάζουν και άμεσα «χέρι» οι ιδιώτες στο κρίσιμο σύστημα Μεταφοράς.
  • «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα λειτουργεί ως διαχειριστής του Δικτύου Διανομής.
  • «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) για την εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (μετασχηματισμός του σημερινού ΔΕΣΜΗΕ).
  • Ανεξαρτητοποίηση του ΔΕΣΦΑ (διαχειριστής συστήματος φυσικού αερίου) από τη ΔΕΠΑ στην οποία ανήκει τώρα κατά 100%. Δεν αναφέρει η ενημέρωση το ιδιοκτησιακό του μέλλον. Πλήθος ρυθμίσεων διασφαλίζει την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου από ιδιώτες.
  • Μετατροπή της ΡΑΕ σε ένα φορέα με υπερεξουσίες και με εμφανή την απώλεια κρίσιμων αρμοδιοτήτων από το αρμόδιο υπουργείο.
  • Ρυθμίσεις για τους καταναλωτές, που στην ουσία ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό στην εμπορία, εισαγάγουν νέες μεθόδους επιβάρυνσης των λαϊκών νοικοκυριών (με τους νέους μετρητές) και υποτίθεται ότι λαμβάνουν μέριμνα για τους πλέον αδύναμους.
Υδρογονάνθρακες
Ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες μένει ίδιος, με την προσθήκη μόνο διατάξεων που έχουν να κάνουν με άλλα θέματα. Κύριος στόχος και σε αυτή την περίπτωση είναι η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εν δυνάμει κοιτασμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο με προνομιακούς όρους, προσαρμοσμένους στις «σύγχρονες» συνθήκες, καθορίζοντας τους όρους των διαγωνισμών, επεκτάσεις πεδίων ερευνών και χρόνων κλπ. Το νομοσχέδιο, στη βάση πάντα του ενημερωτικού σημειώματος, προβλέπει: Δημιουργία Εθνικού Φορέα Ερευνας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ). Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ερευνών. Το κοινό καθεστώς διέλευσης - υλοποίησης του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης και του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου. Τη σύσταση 5 νέων εταιρειών παροχής αερίου σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο και Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο. Ρυθμίσεις για τις ειδικές εφαρμογές ΑΠΕ (Αϊ-Στράτη, ενίσχυση μονάδων βιοαερίου, κ.ά.). Παρεμβάσεις για χρήσεις γεωθερμίας σε αγροτικές τουριστικές εφαρμογές.
Επίσης, ρυθμίσεις για «την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για την ηλεκτροδότηση νησιών», μια διατύπωση που πίσω της κρύβει τις αξιώσεις των ιδιωτών για έργα που θα τους αποφέρουν δισ. ευρώ με την καθοριστική συμβολή δημόσιου χρήματος και προνομιακών όρων εκμετάλλευσης.
Τέλος, μεταβολές στη λειτουργία λατομείων και ζωνών εξόρυξης ορυκτών πόρων.Περιλαμβάνεται η παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, μία ακόμη πενταετία και η παράταση μέχρι 31-12-2013, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών. Γίνεται επίσης η εξής αναφορά: «Ρυθμίσεις για τις μεταλλευτικές - λατομικές εργασίες εντός δασών - δασικών εκτάσεων με στόχο τη διαχείριση προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της αλυσίδας εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών με όρους βιώσιμης ανάπτυξης» και «παροχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, της δυνατότητας απόθεσης καταλοίπων της μεταλλουργικής επεξεργασίας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης οριστικής παραχώρησης του μεταλλευτικού χώρου όπου ασκείται μεταλλουργική δραστηριότητα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου